Reiki Mediums

1 Rehaan Lashkari
2 Rakhi Bawa
3 Pratiksha Rai
4 Shashi Pai (Kamatha)
5 Vidula Nene
6 Girija Gunjkar
7 Gurman Saini
8 Abha Rawat
9 Rosy Shah
10 Renu Dialani
11 Vinita Nawani
12 Anubhuti Shukla
13 Neelima Kala
14 Shonima Kamath
15 Kedar Gunjkar
16 Sujeet Rai
17 Vishal Thapa
18 Meeta Kachwaha Thapa
19 Archana Gahlot
20 Shweta Jain


Kids Attunements

1 Kunwar Rai
2 Omisa Kamath
3 Shaurya Vats
4 Palak Vats
5 Kartik Nawani

Reiki Treatments

Mik Sharma - Intestine Disorder Cured
Ulhas Maindarkar - Gout Pain Reduced
Rakhi Bawa - Avoided Shoulder Surgery